It is safier...

We Sette Troch...

alvestedetocht.frl

Nieuws: Wetterskip Fryslân zet het ‘draaiboek IJs’ voor waterbeheer vandaag (vrijdag 5 februari) in werking.

Dat betekent dat de waterstand in kanalen, vaarten en meren (Friese boezem) verder wordt verlaagd, de meeste gemalen uit gaan en de sluizen worden gesloten.
Hierdoor kan het water in de Friese boezem langzaam tot rust komen om de verwachte ijsgroei te bevorderen.

Provincie Fryslân stelt vanaf zaterdag 6 februari om 21.00 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen, behalve die gebruikt worden door de beroepsvaart.

Bron: https://www.friescheijsbond.frl/nieuws  5 febr.2021